Pages

Saturday, May 8, 2010

PERMATA NUSANTARA


HAMKA (1908-1981), adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Ia adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. Ia lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906.
Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Daftar Karya Buya Hamka

 1. Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab.
 2. Si Sabariah. (1928)
 3. Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.
 4. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
 5. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).
 6. Kepentingan melakukan tabligh (1929).
 7. Hikmat Isra' dan Mikraj.
 8. Arkanul Islam (1932) di Makassar.
 9. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
 10. Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932, di Makassar.
 11. Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar.
 12. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
 13. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat,Balai Pustaka.
 14. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
 15. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
 16. Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
 17. Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.
 18. Tuan Direktur 1939.
 19. Dijemput mamaknya,1939.
 20. Keadilan Ilahy 1939.
 21. Tashawwuf Modern 1939.
 22. Falsafah Hidup 1939.
 23. Lembaga Hidup 1940.
 24. Lembaga Budi 1940.
 25. Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepang 1943).
 26. Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946.
 27. Negara Islam (1946).
 28. Islam dan Demokrasi,1946.
 29. Revolusi Pikiran,1946.
 30. Revolusi Agama,1946.
 31. Adat Minangkabau menghadapi Revolusi,1946.
 32. Dibantingkan ombak masyarakat,1946.
 33. Didalam Lembah cita-cita,1946.
 34. Sesudah naskah Renville,1947.
 35. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret,1947.
 36. Menunggu Beduk berbunyi,1949 di Bukittinggi,Sedang Konperansi Meja Bundar.
 37. Ayahku,1950 di Jakarta.
 38. Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.
 39. Mengembara Dilembah Nyl. 1950.
 40. Ditepi Sungai Dajlah. 1950.


 1. Kenangan-kenangan hidup 1,autobiografi sejak lahir 1908 sampai pd tahun 1950.
 2. Kenangan-kenangan hidup 2.
 3. Kenangan-kenangan hidup 3.
 4. Kenangan-kenangan hidup 4.
 5. Sejarah Ummat Islam Jilid 1,ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.
 6. Sejarah Ummat Islam Jilid 2.
 7. Sejarah Ummat Islam Jilid 3.
 8. Sejarah Ummat Islam Jilid 4.
 9. Pedoman Mubaligh Islam,Cetakan 1 1937 ; Cetakan ke 2 tahun 1950.
 10. Pribadi,1950.
 11. Agama dan perempuan,1939.
 12. Muhammadiyah melalui 3 zaman,1946,di Padang Panjang.
 13. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat, dibukukan 1950).
 14. Pelajaran Agama Islam,1956.
 15. Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad,1952.
 16. Empat bulan di Amerika,1953 Jilid 1.
 17. Empat bulan di Amerika Jilid 2.
 18. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958), utk Doktor Honoris Causa.
 19. Soal jawab 1960, disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.
 20. Dari Perbendaharaan Lama, 1963 dicetak oleh M. Arbie, Medan; dan 1982 oleh Pustaka Panjimas, Jakarta.
 21. Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang, Jakarta.
 22. Islam dan Kebatinan,1972; Bulan Bintang.
 23. Fakta dan Khayal Tuanku Rao, 1970.
 24. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965, Bulan Bintang.
 25. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri), 1963, Bulan Bintang.
 26. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.
 27. Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).
 28. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).
 29. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.
 30. Studi Islam 1973, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
 31. Himpunan Khutbah-khutbah.
 32. Urat Tunggang Pancasila.
 33. Doa-doa Rasulullah S.A.W,1974.
 34. Sejarah Islam di Sumatera.
 35. Bohong di Dunia.
 36. Muhammadiyah di Minangkabau 1975,(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang).
 37. Pandangan Hidup Muslim,1960.
 38. Kedudukan perempuan dalam Islam,1973.

 

0 comments:

Post a Comment