Pages

Monday, May 10, 2010

Kuil Suci(solomon temple)

ini adalah gambaran Kuil Suci(solomon temple)

Kuil Suci atau Bait Allah (Bahasa Ibrani:Bet HaMikdash ; "The Holy House") ialah sebutan untuk pusat peribadahan Yahudi di Jerusalem kuno, di Bukit Bait Suci. Bangunan ini digunakan untuk beribadah dan mempunyai fungsi utama untuk mempersembahkan korban korbanot. Selama beberapa abad tempat ini menjadi pusat ibadah agama Yahudi.
Menurut Kitab Suci Ibrani (Perjanjian Lama), Bait Suci ini dibangun oleh Salomo (Nabi Sulaiman) padaabad ke-10 SM untuk menggantikan Khemah Suci yang dibangun oleh Nabi Musa.

Agama Yahudi Ortodoks

Judaisme Ortodoks percaya dan mengharapkan bahwa Bait Allah akan dibangun kembali dan ibadah kurban, yang dikenal sebagai korbanot akan kembali dipraktikkan dengan pembangunan kembali Bait Allah yang ketiga.
bukti arkeologi
Penggalian-penggalian arkeologi telah menemukan 100 mikvaoth (tempat baptisan ritual) di sekililing daerah yang dikenal sebagai Bukit Bait Suci atau Al-Haram asy-Syarif. Ini adalah bukti yang kuat bahwa wilayah ini dianggap sebagai tempat yang sangat suci di zaman dahulu dan tak mungkin berfungsi sebagai wilayah sekular. Namun demikian, hal ini tidak menunjukkan di mana persisnya daerah Bait Suci itu dulu berdiri.

Artikel-artikel penting tentang masalah lokasi Bait Suci Jerusalem terdapat dalam majalah Biblical Archaeology Review, dalam nombor-nombor berikut: Julai/Ogos 1983, November/Disember 1989, Mac/April 1992, Julai/Ogos 1999, September/Oktober 1999, Mac/April 2000, September/Oktober 2005. Beberapa dari artikel ini mendukung teori Profesor Asher Kaufman bahwa Bait Suci terletak di Bukit Bait Suci, tetapi sedikit lebih ke utara daripada Kubah Shakhrah (yang sesungguhnya merupakan bagian dari "Batu yang Hilang" pada masa Bait Suci Kedua.
Kontroversi terbaru 
Pada 27 Disember 2004, dilaporkan dalam The Globe and Mail terbitan Toronto bahawa Muzium Israel di Jerusalem menemukan baahwa delima gading yang diyakini orang pernah menghiasi tongkat yang digunakan oleh imam agung di Bait Suci Salomo sesungguhnya palsu. Artefak ini adalah benda paling penting dari zaman Alkitab di dalam koleksinya. Ia merupakan bagian dari sebuah pameran keliling pada di Muzium Peradaban Kanada pada 2003. Para pakar bimbang bahawa penemuan ini adalah bahagian dari penipuan antarabangsa menyangkut benda-benda kuno. Laporan itu menggambarkan bahawa delima sebesar ibu jari itu, yang tingginya cuma 44 mm, yang digambarkan ditulisi huruf Ibrani kuno yang berbunyi "Sumbangan suci bagi imam-imam di Rumah YHWH." Sebagian arkeologi berpendapat bahwa artefak ini sesungguhnya berasal dari Zaman Perunggu Akhir. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Salomo dan Baitnya sesungguhnya berasal dari Zaman Perunggu Akhir, yang membuat kontroversi ini tidak perlu.
Pandangan ISLAM
Baitullah/Bayt'ul-Lah ertinya Rumah Tuhan dalam Islam adalah sebutan untuk Kaabah yang terletak diMasjidil Haram, sedangkan Masjid yang jauh (Masjid Al-Aqsa/Baitul Maqdis) adalah sebutan untuk seluruh kawasan situs suci Al-Haram asy-Syarif pada tempoh awal Muslim (bukan hanya bangunan fizik Masjid yang dibangunkan dibahagian belakang situs haram Asy-Syarif sahaja (binaan asal oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan). Ketika memasuki Yerusalem, Khalifah Umar Al-Khattab, yang pertama kali menemukan lokasi Masjid Daud (dengan dibantu oleh uskup Palestina) sesuai sifat-sifat yang digambarkan Nabi Muhammad kepadanya. Abdul Malik bin Marwan juga membangun Qubbat As-Sakhrah yang menaungi Sakhrah (batu hampar suci) yang pernah menjadi arah kiblat solat jika berada di dalam kawasan Al-Haram asy-Syarif (sewaktu zaman Nabi Muhammad di Makkah). Setiap masjid adalah Rumah Tuhan (Bait Allah), sehingga Masjid biasanya dinamakan dengan nama-nama Allah misalnya Baitur-Rahman (Rumah Sang Maha Penyayang], Baitus-Salam (Rumah Sang Maha Pendamai}, dan sebagainya.

Perjalanan Israk

Al-Quran dalam Surat Al Israa’ :1-8, menceritakan peristiwa Israk dan sejarah umat terdahulu. Awal surah ini merupakan isyarat kepada umat Islam sebagai umat yang akan menjadi besar, padahal saat itu umat Islam adalah golongan yang kecil dan lemah.
  • 1. Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
  • 2. Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman) : “Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku,
  • 3. (yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
  • 4. Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”.
  • 5. Maka apabila datang datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.
  • 6. Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang besar. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan
  • 7. Apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.
  • 8. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), niscaya Kami kembali (mengazabmu), dan Kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.

2 comments:

Loyar Lawa said...

oooooooo..macam2 perasaan ada bile baca. thx for sharing

bobo said...

sesame cik loyar :P

Post a Comment